O Hoopers

Hoopers – je nový sport pro pejskaře, který se v ČR objevil zhruba v roce 2017. Spousta lidí žije v domnění, že hoopers je odnož agility. Hoopers se podobá agility však jen v kategorii FUN, kde pes a psovod spolu probíhají parkur společně a pes je minimálně nebo jen občas vysílán na dálku. V závodních kategoriích (H0, H1 a H2) má psovod vymezený prostor 3 x 3 m a ve vyšších kategoriích (H3 a HCH) dokonce 1,5 x 1,5 m. Opuštění tohoto prostoru znamená pro tým chybu nebo dokonce diskvalifikaci. To je první velká odlišnost hoopers od agility.

Dalším dosti markantním rozdílem je to, že překážky v agility jsou skokové, probíhací a zónové. Zatímco v agility pes musí zdolávat překážky přeskokem, tak u hoopers jsou všechny překážky zdolávány pouze probíháním. Žádné přeskoky, zóny či ostré otočky apod. Jsou zde pouze 2 velikostní kategorie, a to podle výšky psa do 40 cm a nad 40 cm. Dále výkonnostní kategorie podle náročnosti a šikovnosti týmu.

V hoopers jsou překážky koncipovány tak, aby co nejméně zatěžovaly pohybový aparát psa a tím vlastně umožnily účast všem psům bez rozdílu rasy, věku a handicapu. Jsou zde 4 typy překážek: oblouky, barely, branky a tunely o šíři 80 cm a v maximální délce 3 m. V hoopers se dbá na to, aby se tohoto sportu mohl opravdu účastnit každý pes.

Dalším velmi podstatným rozdílem oproti agility je to, že v hoopers se pes učí zdolávat překážky tzv. na dálku vysíláním co nejdále od psovoda. Pes se učí přemýšlení a samostatnosti. Výkonnostní kategorie samozřejmě zvyšují náročnost parkurů a týmy se mohou vyběhat až do titulu šampiona.

Dalším takovým velkým rozdílem od agility je i skutečnost, že na agility musí mít psovod docela slušnou kondici, aby svému psu stačil. V hoopers tuto kondici psovod mít nemusí, takže je vhodný pro věkovou kategorii od 3–100 let 😊 V tomto sportu si své tempo a náročnost každý určuje sám. Je to velice vhodný doplněk také pro týmy, které se věnují agility. Psi se učí odpoutat od psovoda a pracovat na překážce na dálku, učí se samostatně přemýšlet a reagovat na pokyny svého psovoda. Pes v parkuru běží svým přirozeným tempem na další a další překážky a učí se je samostatně vyhledávat. Běh je pro psa přirozenou a oblíbenou aktivitou, kterou si v tomto sportu maximálně užívá.

Hoopers vzniklo v USA, kde se stále rozvíjí a nabírá na dokonalosti. Vzniklo na základě aktivity agiliťáckých týmů, které se už nemohly věnovat agility, ale přesto se chtěly se svými psy stále udržovat v kondici a nechtěly opustit sportovní kolbiště. U nás v Evropě se hoopers začalo rozvíjet jako první v Holandsku. Když srovnáme obě tyto země, tak už se nejedná o stejné hoopers. V dnešní době se již rozdělilo na americkou a holandskou školu. V USA je to sport, při kterém bouří arény a závodní týmy jsou podporovány za hlasitého projevu diváků. Do parkurů se vkládají složitější překážky a parkúry jsou více roztažené v prostoru. Úplným opakem je Holandsko. Tady, pokud je tým na parkuru, slyšíte spadnout špendlík. Tým musí mít na parkuru absolutní klid pro koncentraci a ovládání psa verbálními i neverbálními povely.

Kluby Hoopers se samozřejmě rozvíjí i v jiných zemích. Okolo nás je to Švýcarsko, Německo, Dánsko, Polsko, Belgie, Itálie a další. Všude existuje více klubů s odlišnými pravidly, ale základ je totožný. Ovládání psa na dálku, vedení psa k samostatnosti a k dokonalé souhře týmu.

V říjnu 2017 byl podán návrh na založení klubu také v ČR. Bohužel nebyl tento návrh dotažen do zdárného konce, tudíž všechny základny hoopers se nikde nesdružovaly a neměly o sobě a o akcích jiných základen poznatky.

Proto jsme se v Kopaninách u Aše rozhodli založit Klub Hoopers a v polovině ledna 2019 jsme podali žádost k rejstříkovému soudu v Plzni. Zpracovali jsme již platný řád Hoopers, který jsme dali všem veřejně k diskuzi. Díky této diskuzi se řád propracoval a předělal do podoby, podle které se Hoopers v ČR začal vyučovat.

Tyto stránky se stále aktualizují a přidávají se nové informace. Obsahují databázi aktivních základen, Stanovy Klubu Hoopers, Řád Klubu Hoopers, Směrnice pro pořadatele a rozhodčí, databázi závodů – hacr.info a další informace pro závodní týmy. Maskotem, který byl na původním logu klubu, byla malá čivava Bella, která byla zachráněna z nevhodných podmínek chvilku před smrtí. Měla obrovskou touhu žít a běhat, a tak začala běhat hoopers jako vzor pro ostatní 🙂

Klub Hoopers z. s. byl zapsán do spolkového rejstříku 29. března 2019.

Autor: Dagmar Tabery     

Close Menu