Pro závodníky

Závodů, pořádaných pod hlavičkou Klubu Hoopers z. s., se může účastnit fyzická osoba starší 15 let. V případě účasti dítěte do 15 let na závodech musí být přítomen rodič či dospělý pověřený hlídáním dítěte, který pořadatelům předloží písemné prohlášení, že souhlasí s účastí dítěte na závodech jako s psovodem a přebírá za něj i za psa veškerou odpovědnost.

Každý účastník závodu musí být registrován na webu hacr.info a musí mít přidaného alespoň jednoho psa. Přidáním psa do systému je vygenerováno číslo výkonnostního průkazu (VP). Každý pes psovoda má své vlastní číslo VP.

Každý pes účastnící se závodu musí mít očkovací průkaz s platným očkováním a zapsaným číslem čipu nebo tetováním. Minimální věk psa je 15 měsíců pro kategorie FUN a H0 a minimálně 18 měsíců pro ostatní kategorie.

Bez registrace na webu hacr.info není možné účastnit se závodu.

Registrací na webu hacr.info nevzniká členství v Klubu Hoopers z. s., je to pouze nutná podmínka.

Výkonností průkazy

Výkonnostní průkazy jsou vedeny pouze v elektronické podobě. Uživatel bude mít možnost vytisknout si své výsledky do papírové podoby (po dokončení systému).

Přihlášení psa na závod

  1. Přihlášení uživatele do systému hacr.info
  2. Výběr závodu z nabízeného seznamu závodů
  3. Kliknutí na tlačítko „Přihlásit / Odhlásit“ u detailu závodu
  4. Z nabídnutého seznamu přidaných psů vybrat pro daného psa jeho výkonnostní kategorii – v případě hlášení na první závody si může psovod vybrat z kategorií FUN, H0, H1 a H2

Členství v Klubu Hoopers z. s.

Uživatel, registrovaný na webu hacr.info, se může stát členem Klubu Hoopers z. s. zaplacením členského příspěvku.

Výše příspěvku za členství v klubu na rok je stanovena na 300 Kč, splatného na účet klubu u FIO banky č.: 2201614331/2010. U dětí a mladistvích do 18 let je výše příspěvku stanovena na 150Kč. Jako variabilní symbol uveďte číslo VP, které vám systém přidělil a do poznámky uveďte své jméno. Pokud máte zaregistrováno více psů, vypište pouze jedno číslo VP.

Výjimku z plateb tvoří rok 2021. Pro tento rok výbor rozhodl o snížení poplatku těm členům, kteří za rok 2020 zaplatili částku v plné výši 300,- Kč. Důvodem je omezení činnosti klubu z důvodu nouzového stavu.

To znamená, že ti členi, kteří za rok 2020 zaplatili poplatek za členství ve výši 300 Kč, budou za rok 2021 platit částku 150,- Kč. Ostatní nebo noví členi zaplatí částku v plné výši. Seznam členů se snížením poplatkem pro rok 2021 je k dispozici u pokladníka nebo předsedkyně klubu.

Pro platby ze zahraniční:
IBAN: CZ8620100000002201614331
BIC: FIOBCZPPXXX

Před zaplacením členského příspěvku na účet klubu se musíte zaregistrovat na hacru. Pokud nebudete registrováni tak vaše platba nelze přiřadit.

Výhody členství

  • nižší startovné na závodech Hoopers pořádané pod hlavičkou Klubu Hoopers z. s. – nečlenům klubu se startovné navyšuje o 100 Kč / psa / den
  • vedení elektronického výkonnostního průkazu
  • možnost organizovat hoopers závody
  • možnost stát se hoopers instruktorem nebo rozhodčím
Close Menu