O Hoopers

Hoopers – je zcela nový sport pro pejskaře, který se v ČR objevil zhruba v roce 2017. Spousta lidí žije v domnění, že Hoopers je odnož agility. Je těžké tuto domněnku jednoznačně potvrdit, ale i zavrhnout. Hoopers je v určitých kategoriích např. FUN a H0 velmi podobné agility. Ale pouze v tom, že psovod svého pejska vede po parkuru tzv. jako chodič. To znamená, že pes a psovod spolu probíhají parkur společně a pes je minimálně nebo jen občas vysílán na dálku. V ostatních kategoriích má psovod vymezený prostor 3 x 3 m a ve vyšších kategoriích dokonce 1,5 x 1,5 m. Opuštění tohoto prostoru znamená pro tým chybu nebo dokonce diskvalifikaci. To je první velká odlišnost Hoopers od agility.

Dalším dosti markantním rozdílem je to, že překážky v agility jsou skokové, probíhací a zónové. Zatím co v agility pes musí zdolávat překážky přeskokem tak u  Hoopers jsou všechny překážky zdolávány pouze probíháním. Žádné přeskoky, zóny či ostré otočky apod. Jsou zde pouze 2 kategorie, a to podle výšky psa do 40 cm a nad 40 cm. Dále postupové kategorie podle náročnosti a šikovnosti týmu. V Hoopers jsou překážky koncipovány tak, aby co nejméně zatěžovaly pohybový aparát psa a tím vlastně umožnily účast všem psům bez rozdílu rasy, věku a handicapu. Jsou zde 4 typy překážek: oblouky, barely, branky a tunely o šíři 80 cm a v maximální délce 3 m. V Hoopers se dbá na to, aby se tohoto sportu mohl opravdu účastnit každý pes.

Dalším velmi podstatným rozdílem oproti agility je to, že v Hoopers se pes učí zdolávat překážky tvz. na dálku vysíláním co nejdále od psovoda. Pes se učí přemýšlení a samostatnosti. Postupové kategorie samozřejmě zvyšují náročnost parkurů a týmy se mohou vyběhat až do titulu šampiona.

Dalším takovým velkým rozdílem od agility je i skutečnost, že na agility musí mít psovod docela slušnou kondici, aby svému psovi stačil. Hoopers je sport vhodný pro věkovou kategorii od 3 – 100 let. V tomto sportu si své tempo a náročnost každý určuje sám. Je to velice vhodný doplněk také pro týmy, které se věnují agility. Psi se učí odpoutat od psovoda a pracovat s překážkou na dálku, učí se samostatně přemýšlet a reagovat na pokyny svého psovoda. Pes na tréninku vypne a nemusí se soustředit na přeskoky překážek a na dodržování zón, ale běží svým přirozeným tempem na další a další překážky v parkuru a učí se je samostatně vyhledávat. Běh je pro psa přirozenou a oblíbenou aktivitou, kterou si v tomto sportu maximálně užívá.

Hoopers vzniklo v USA, kde se stále rozvíjí a nabírá na dokonalosti. Vzniklo na základě aktivity agiliťáckých týmů, které se už se nemohly věnovat agility, ale přesto se chtěly se svými psy stále udržovat v kondici a nechtěly opustit sportovní kolbiště. V překladu NADAC znamená: Severoamerická rada pro psí agility. U nás v Evropě se Hoopers začalo rozvíjet jako první v Holandsku. Když srovnáme obě tyto země, tak už se nejedná o stejné Hoopers. V dnešní době se již rozdělilo na americkou a holandskou školu. V USA je to sport, při kterém bouří arény a závodní týmy jsou podporovány za hlasitého projevu diváků. Do parkurů se vkládají složitější překážky a parkúry jsou více roztažené v prostoru. Úplným opakem je Holandsko. Tady, pokud je tým na parkuru, slyšíte spadnou špendlík. Tým musí mít na parkuru absolutní klid pro koncentraci a ovládání psa verbálními i neverbálními povely.

Kluby Hoopers se samozřejmě rozvíjí i v jiných zemích. Okolo nás je to Švýcarsko,  Německo, Dánsko, Polsko, Belgie. Všude existuje více klubů s odlišnými pravidly, ale základ je totožný. Ovládání psa na dálku, vedení psa k samostatnosti a k dokonalé souhře týmu.

V říjnu 2017 byl podán návrh na založení klubu také v ČR. Bohužel nebyl tento návrh dotažen do zdárného konce, tudíž  všechny základny Hoopers se doposud nikde nesdružují a nemají o sobě a o akcích jiných základen poznatky, které v ČR tolik schází.

Proto jsme se v Kopaninách u Aše rozhodli založit Klub Hoopers a v polovině ledna 2019 jsme podali žádost k rejstříkovému soudu v Plzni. Zpracovali jsme již platný řád Hoopers, který jsme dali všem veřejně k diskusi. Díky této diskusi se řád propracovával a předělával do podoby, podle které se Hoopers v ČR bude vyučovat. Zpracováváme databázi aktivních základen. Veškeré informace (řád, základny, stanovy, probíhající kurzy, intenzivní tréninky, semináře, závody) budete již ve velice brzké době moci dohledat na těchto stránkách.

Tyto stránky se stále aktualizují a přidávají se nové informace. Naším cílem je oslovit co nejvíce základen k aktivní spolupráci a vytvořit jednu velkou organizovanou základnu. Maskotem, který je na logu vznikajícího klubu je malá čivava Bella, která byla zachráněna z nevhodných podmínek chvilku před smrtí. Měla obrovskou touhu žít a běhat. Jelikož se nemohla pro svůj handicap stát agiliťačkou, začala běhat Hoopers jako vzor pro ostatní.

Klub Hoopers z. s. byl založen 6. března 2019.

Close Menu